Programa final del grup 1 de ràdio i ràdio esportiva a l’estudi toreski