Programa final del grup 2 de ràdio a l’estudi toreski