Curs de doblatge

OBJECTIUS DEL CURS
 • El curs de Doblatge professional està orientat a la formació dels futurs professionals del món audiovisual a través de continguts pràctics i integrals.
 •  Aula Radio posa a la disposició de l'alumne tot un equip tècnic i humà perquè puguis tenir una sortida real al mercat laboral amb la millor formació.
 • Per facilitar una atenció més personalitzada, el nombre d'alumnes per professor i aula són 10.
 • Totes les classes són pràctiques. Per això Aula Radio disposa de 4 estudis i locutoris completament equipats, sala polivalent, emissora pròpia i guions originals de pel·lícules i sèries de televisió.
DURADA
 • El curs de doblatge té una durada d'un any lectiu.
 • Els cursos s'inicien a l'octubre i finalitzen al juny, amb un total de 110 hores lectives per curs.
 • Les classes es realitzen un dia a la setmana, en grups de matí o tarda, i tenen una durada de tres hores cadascuna.
REQUISITS
 • L'accés al curs és lliure, sense requisits previs de comptar amb una formació específica en doblatge.
 • En finalitzar els estudis, l'alumne rebrà un diploma expedit per Aula Ràdio acreditant la superació del curs.
TEMARI
 • Les classes es divideixen en dues matèries bàsiques: Interpretació i Sincronia.
 • En ambdues assignatures es tracta: la filosofia del doblatge, el llenguatge a la vida diària, la interpretació de dramàtics no labials, la dicció i el llenguatge (el timbre, l'entonació), la realització de takes curts, el sincronisme i l'ajust de guions (ritme, labials).
 • Nocions tècniques bàsiques de sonorització i informàtica dels estudis de doblatge.
 • Publicitat en el mitjà radiofònic.
Pràctiques i treballs de doblatge

A Aula Ràdio comptem amb un estudi propi d'enregistrament en el qual donem la possibilitat als alumnes de participar en els treballs de doblatge i publicitat que duem a terme al llarg de l'any: locucions en projectes audiovisuals, enregistraments de falques publicitàries per a ràdio i televisió, doblatge de documentals, etc.

PROFESSORAT

Més informació