Curs de ràdio musical

OBJECTIUS DEL CURS
 • El curs de Ràdio Musical (radiofórmula) està orientat a la formació dels futurs professionals del mitjà que vulguin especialitzar-se en la ràdio musical, a través de continguts pràctics i integrals.
 • Aula Radio posa a la disposició de l'alumne tot un equip tècnic i humà perquè puguis aprendre, d'una manera global, cadascun dels aspectes d'interès de la ràdio musical.
 • Per facilitar una atenció més personalitzada, el nombre màxim d'alumnes per professor i aula són 7.
 • Totes les classes són pràctiques, per això Aula Ràdio disposa de 4 estudis i locutoris completament equipats, sala polivalent, emissora pròpia i un programa de pràctiques voluntàries en les principals emissores amb seu a Barcelona.
DURADA
 • El Curs de Ràdio Musical té una durada d'un any lectiu.
 • Les classes s'imparteixen 1 dia a la setmana, en grups de tarda, i una durada de 2 hores i 30 minuts.
 • Els cursos s'inicien a l'octubre i finalitzen al juny, amb un total de 100 hores lectives per curs.
REQUISITS
 • Lliure, sense requisits previs.
 • En finalitzar els estudis, l'alumne rebrà un diploma expedit per Aula Radio acreditant la superació del curs.
TEMARI
 • Què és la radiofórmula.
 • Tipus d'emissores musicals.
 • Configuració d'un rellotge musical.
 • Tècniques de locució.
 • Pràctiques en directe.
 • Coneixements tècnics del material d'un estudi de ràdio.
 • Mencions en directe, promocions, jingles, linners i muntatges en multipista.
 • Realització de programes en directe a través d'Aula Ràdio FM
 • Treball final de curs: Maqueta professional.
PROFESSORAT
 • Sergi Marín (Locutor i coordinador de M-80 Barcelona)

Més informació