Curs de so professional

OBJECTIUS DEL CURS
 • El Curs de Tècnic de So està orientat a la formació dels futurs professionals del so, tant en l'àmbit radiofònic com en l'estudi o de directe, a través de continguts pràctics i integrals.
 • Aula Ràdio posa a la disposició de l'alumne tot un equip tècnic i humà perquè puguis aprendre, d'una manera global, cadascun dels aspectes tècnics, teòrics i pràctics del so.
 • Per facilitar una atenció més personalitzada, el nombre màxim d'alumnes per professor i aula són 4.
 • Totes les classes són pràctiques. Per això Aula Ràdio disposa de 4 estudis i locutoris completament equipats, sala polivalent, emissora pròpia i un programa de pràctiques voluntàries en diverses empreses de muntatge d'àudio i so amb seu a Barcelona.
DURADA
 • El Curs de Tècnic de So té una durada d'un any lectiu.
 • Les classes es distribueixen en dos dies a la setmana, en grups de tarda, i té una durada d'1 hora i 30 minuts cadascuna.
 • El Curs s'inicia a l'octubre i finalitza al juny, amb un total de 100 hores lectives.
REQUISITS
 • L'accés és lliure, sense requisits de comptar amb una formació específica en tècnica de so.
 • En finalitzar els estudis, l'alumne rebrà un diploma expedit per Aula Ràdio, acreditant la superació del curs.
TEMARI
 • Física del so: característiques dels senyals sonors, la percepció auditiva, el decibel, l'acústica de recintes, el cablejat i el connexionat.
 • Les taules de mescla: Analògiques i digitals, els auxiliars i subgrups, l'enrutament intern, les zones d'entrada i sortida, els previs de micro, les panoràmiques i l'automatització de mescla.
 • Els processadors de senyal: els compressors i portes de so, els limitadors, els mòduls d'efectes, els equalitzadors, les unitats de delay, els excitadores aurals i els masterizadores de senyal.
 • Micròfons i altaveus: Tipus i aplicacions, els diagrames polars, les respostes de freqüència, els sistemes de monitoraje i feedback’s.
 • La digitalització: El mostreig, els convertidors, els sistemes digitals, el DAT, el MD, el CD, el PC, el programador de mescla, els codis de temps, el sincronisme i l'evolució del digital.
 • L'enregistrament, les proves de so, el posicionament i ús adequat dels micròfons, la modulació, el so acústic i el so elèctric, l'enregistrament en mico/stereo/multicanal.
 • Masterització: Els editors d'àudio, plug-ins, les tècniques de masterització, la post-producció i la mescla final.
PROFESSORAT
 • Toni Gil (Tècnic de So d'audiovisuals).

Més informació