Curs integral de ràdio

DESCRIPCIÓ DEL CURS

El curs Integral de Ràdio d'Aula Ràdio s'estableix durant un any acadèmic i s'estructura en quatre assignatures: Realització i producció de programes radiofònics, tècnica de so, locució i informatius i guió radiofònic.

OBJECTIUS DEL CURS
 • El Curs Integral de Ràdio té per objectiu formar professionals de la comunicació en les principals branques de l'activitat comunicativa, tenint en compte la diversitat de mitjans i suports (digitals, audiovisuals, escrits) com la diversitat d'objectius estratègics (expressius, persuasius, informatius ).
 • Aquest programa acadèmic aporta a l'alumnat les competències necessàries i essencials d'un mitjà de comunicació massiu per excel•lència com és la ràdio.
 • Amb les diferents assignatures s'abordaran continguts com el coneixement del procés bàsic de l'espai publicitari en un programa de ràdio, exercici creatiu i d'interpretació, evolució dels hàbits del grup social.
ASSIGNATURES
1 LOCUCIÓ I INFORMATIUS
1.1. Locució
 • Llenguatge: Principal vehicle d'expressió, transmissió i comprensió. Indispensable.
 • Complements: Formes i maneres d'expressió literària.
 • Vocabulari: la necessària utilització sistemàtica del diccionari.
 • Proves de veu i qualitats.
 • Respiració: Influència sobre la veu.
 • Entonació: vocalització, ritme, dicció.
 • La improvisació.
 • Exercicis directes: Xerrades sobre un tema: música, cinema, teatre, llibres.
 • Entrevistes radiofòniques: Diferències amb la televisió, lletra impresa, a peu de carrer, etc.
 • Valoració de notícies: Interpretació, ètica i notícia, maneres i formes.
 • Debat: Diferència entre diverses maneres i estils d'establir opinions: taula rodona, tertúlia, enfrontaments, límits, etc.
1.2 Informatius
 • Teoria dels informatius
 • Teoria de les fonts informatives
 • Redacció i elaboració de notícies i titulars
 • Els talls de veu
 • Notícies
 • Entrevistes
 • Enquestes
 • Tertúlies
 • Els enviats especials

Programa Informatiu:

- Aprofitem tota la teoria i la pràctica acumulada al llarg de l'assignatura per posar-la al servei d'un programa. Vam elaborar setmanalment un programa informatiu de mitja hora que inclou tots els ingredients treballats a classe: notícies, titulars, tertuia, entrevistes, talls de veu, enquestes ...

- Control i anàlisi de l'actualitat. Al llarg de l'assignatura, els alumnes aprendran a llegir i interpretar les notícies del dia de diferents diaris.

2. REALITZACIÓ I PRODUCCIÓ RADIOFÒNICA
 • Introducció al medi: Comprendre la funció social, cultural, econòmica i dinamitzadora del medi. Coneixement dels orígens del medi i la seva importància.
 • Anàlisi de les diferents funcions que desenvolupen els membres de l'equip radiofònic: (Realització, producció, elaboració del guió, control de so ...)
 • Redacció de textos. Diferències entre llenguatge literari i radiofònic: Proposta setmanal d'exercicis de composició i redacció individual. Correcció i comentaris individuals, per a una correcta elaboració d'un guió, base del producte radiofònic.
 • La ràdio com a vehicle de cultura: Recordar sempre, que la ràdio és una font de comunicació immediata i dinàmica.
 • Elaboració de programes
 • Franges horàries: Anàlisi de les diverses franges horàries, i creació de programes d'acord amb els continguts i ritmes de les mateixes.
 • La escaleta: elaboració de la pauta a seguir en realització-producció-control de so en cada programa.
 • Selecció de música: (Sintonies, fonts, reportatges ...)
 • Creació d'indicatius, separadors, promos internes.
 • Distribució periòdica de les diferents funcions: La taula de redacció.
 • Posada en antena: Enregistrament dels exercicis, fals directe a temps real.
 • El directe: Preparació del directe en la seva plenitud. El procés practicat anteriorment s'intensificarà i posarà a prova la perícia dels alumnes.
3. TÈCNICA DE SO
 • Sistemes tècnics d'un control de ràdio: amplificadors, equips de gravació, equips de continuïtat, microfonia, suports de registre i sistemes informàtics aplicats a la ràdio.
 • La taula de so: els canals, pre-escoltes, canals auxiliars, modulació, híbrids telefònics.
 • Comunicació gestual entre tècnic-locutor.
 • Autocontrol.
 • Muntatges musicals en multipista.
 • Creació de falques publicitàries, indicatius i promocions.
 • Butlletins i programes informatius.
 • Reportatges.
 • Ràdio-fórmules.
 • Estudis de gravació: Compressors, equalitzadors i efectes.
 • Taules de so digitals.
 • Treballs en directe.
4. GUIÓ RADIOFÒNIC

L'objectiu principal del curs de l'assignatura és ampliar coneixements i pràctica en la redacció i adaptar-los al format de guió, molt important, introduint la creativitat com a element indispensable per ser un bon guionista.

Acabat el curs els alumnes han de saber fer un guió en tots els gèneres radiofònics tractats: entrevista, tertúlia, seccions, relats de ficció i gags.

L'assignatura s'estructurarà en tres parts:

 • Saber fer un bon guió, a nivell d'estructura i visual.
 • Treballar els diferents gèneres ampliant coneixements, tot això acompanyat de pràctiques.
 • Treballa el relat de ficció que suposa, no només millorar la redacció i creativitat, sinó també el muntatge radiofònic i la locució.

Finalment els alumnes hauran de realitzar en equip un seguit de programes en directe d'una durada d'una hora amb tots els elements que s'han treballat durant el curs.

AVALUACIÓ

El curs es divideix en tres trimestres, dividits entre les vacances de Nadal i Setmana Santa. Al final de cada un d'ells l'alumne rebrà un informe d'avaluació.

Per superar el curs és obligatori assistir a mínim al 80% de les classes de cadascuna de les diferents assignatures.