Programa final del grup 3 de ràdio a l’estudi toreski